Тримери за жива ограда

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Работен напон

Приклучна сила

Број на вртежи во празен од

Должина на сечилото

Tип на сечило

Дијаметар на сечење

Тип на рачка

Работен зафат на ножот

Maсa

Линија на производи

Top