Тримери за жива ограда

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Работен напон

Приклучна сила

Број на вртежи во празен од

Должина на сечилото

Дијаметар на сечење

Тип на рачка

Работен зафат на ножот

Maсa

Линија на производи

Top