Вградени мотори

Тип на мотор

Волумен

Степен на компресија

Дијаметар на цилиндерот

Од на клипот

Капацитет на резервоарот за гориво

Капацитет на резервоарот за масло

Maсa

Димензии (mm)

Дијаметар на осовината (mm)

Должина на осовината (mm)

Потрошувачка на гориво

Top