3D Moдели на производи

Производите на Villager создадени се како резултат на повеќегодишно темелно истражување на пазарот. Нашите најдобри експерти и членови на тимот поминаа неброени часови во производствто, за да ги креираат комерцијалните 360˚ 3D модели и 3D визуелизации на производите за клиентите во нашиот сектор за истражување. Благодарение на тоа, овие производи направени се за вистински, модерни бизниси и зацврстени со нашата професионална стручна поддршка.

Top