Каде да купам

Производите од линијата Black edition се продаваат исклучиво преку нашата дилерска мрежа. Довербата во нашата дилерска мрежа загарантирана е со взаемен партнерски однос, посветеност на врвната услуга и грижа за секој купувач поединечно.

Дилерите на Villager Black edition се едуцирани и стручни трговци кои најдобро ќе ги разберат Вашите барања и потреби за одреден уред и на тој начин ќе го пронајдат најдоброто решение за Вас. На тој начин меѓу другото обезбедивме и дополнителна контрола на пласманот на производи, добра изложеност на стоката и гаранција за добивање на стручна и професионална услуга

 

Пронајдете го најблиското продажно место

Tехно Генекс Дооел-Скопје

tehnogen@tehnogenex.com.mk

тел.02 2551-801

СКОПЈЕ:

ПРОДАВНИЦА  ВИЛИЏЕР - 02 322 3622

ХУБО МАРКЕТ - 02 3096107

БАУКИТ ГРУП - 02 2580 852

TETOВО:

ЏЕЉСАМ - 070 209 342

Агрокалишта - 044 344440

Агројуником - 078 255 050           

Матрачи холдинг - 070 554 008                                                                                                                                                        

ГОСТИВАР:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

КЛАС - 070624 987             

ХБС - 070 682 711       

МЕРКАТОР АНГ - 042 286536

ЏЕЛИЛИ КОМПАНИ - 070 215458

КИЧЕВО:                                                                                                                                                                                                                                     

САЛОН НАБИЗИ - 046 785 557

ГЕРМАН ИГРИ - 045 224260

АКЕЛИ - 045 220365

СТРУГА:              

НАБИЗИ КОМЕРЦ - 046 785357 

ОХРИД:                                                                  

ХОБИ ЦЕНТАР - 046255120         

АКВАКИНГ - 078 204624

БАУЦЕНТАР046 258-285

РЕСЕН: 

ПРЕСПА ПРОМЕТ - 047454434

БИТОЛА:                                                                                                                     

ТЕХНО ТРЕЈД - 047 226482  

ПРИЛЕП:                                                            

ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА - 048  410087                      

ЕКОТАК МЕТАЛ - 078 210909  

ФАРМА ОРГАНИКА - 078 402 834

КУМАНОВО:

ЗОКИ КОЛОР - 031 61537

НИКО КОЛОР - 031 44455                                                                                                     

СВЕТИ НИКОЛЕ:                                                                               

ЛАСА ПРОМ - 032440270                                    

ТАРЗАН - 078 251 277                                                                                                                             

РАДОВИШ:                                        

ДОБИМАК - 032633760

СТРУМИЦА:       

ТЕМПЕРА - 078 412091         

ЕЛПИ - 034 330006

ШТИП:                                        

КОНТИНЕНТАЛ - 032 390728           

ЈОЛЕ - 075 447 232                      

АГРИА ЦЕНТАР - 032 391 183

ГЕВГЕЛИЈА:

ИНТЕР КОМЕРЦ - 034 21387

ИЛАН АГРО - 071 238418    

НИКОЛ ТРЕЈД - 075 283 276

ВИНИЦА:

ЕЛЕН - 070 309 062 

ЈУРОП 92 - 070 213 144 

КОЧАНИ:

ТАУРУС - 033 270089

БЕРОВО:

ОРБИС - 033 470309

ВАЛАНДОВО:

ЛЕНИКАДО - 034 382126

АГРОБОЈМИЈА - 070 715348

КАВАДАРЦИ:

ЕНТОМА - 076 470 309

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА:

ТАКЕ ПРОМ - 033 431 235

ДЕБАР:

МАН - 075 241 339

ДЕЛЧЕВО:

ЦЕНТРО ДЕЛ - 033 413 384

ПРОБИШТИП:

АГРО ЦИЛЕ - 075 484 410

Top