Резервни делови

Нашите оригинални резервни делови се развиваат паралелно со уредите на Villager, што значи дека ги исполнуваат критериумите и дека се тестирани на ист начин како и деловите кои се користат во производството. На овој начин обезбедени се толеранцијата и граничните перформанси на карактеристиките кои треба да се задоволени, а компатибилноста на уредот и резервниот дел е обезбедена.

Резервните делови се достапни и по престанок на производството на некој уред, така да непречено можете да го користите уредот наредните години.

Со ефикасната глобална мрежа со силен логистички систем обезбедена е брза и сигурна испорака и тоа ширум регионот во рок од 24 часа од приемот на нарачката. Сервисните делови можат да бидат дел од Сервисниот Договор или може да бидат нарачани директно од нашата сервисна служба.

Продажба на резервни делови

 

СКОПЈЕ

ТЕХНО ГЕНЕКС  ул.Перо Наков бр.144 магацин КАРАОРМАН   тел. 02 2551 801

ТЕТОВО

ЏЕЉСАМ   ул. Борис Кидрич бр.91    тел. 044 332 891/071 224 740

БИТОЛА

ТЕХНО ТРЕЈД   ул. Жикица Јовановиќ -Шпанац бр.145   тел. 070 207 755

ШТИП

ЈОЛЕ ДООЕЛ  ул. ЖЕЛЕЗНИЧКА  бр. 16 а  тел. 075 447 232

СТРУМИЦА

ТЕМПЕРА    ул. ЛЕНИНОВА бр.84   тел. 078 412 091

 

Top