Сервисна мрежа

Квалитетот на еден производ се проценува врз основа на најразлични параметри. Еден од нив е и можноста за сервисирање на производите во гарантен и вонгарантен рок, како и можноста за набавка на оригинални резервни делови. . 

Oвластените сервисери имаат големо искуство и знаење кое е неопходно за поефикасно отстранување на најразличните проблеми. Сервисната мрежа Villager постојано се шири и унапредува, а целта е задоволство на нашите купувачи. Во сервисните центри на Villager можете да извршите поправка на Вашиот уред и да набавите оригинални резервни делови, сè на едно место.

 

За комплетната листа сервиси погледајте го Списокот со сервисни мрежи или пронајдете го најблискиот сервис во три едноставни чекори со помош на апликацијата долу.

Пронајдете го најблискиот сервис

СКОПЈЕ

ТЕХНО ГЕНЕКС  ул.Перо Наков бр.144 магацин КАРАОРМАН   тел. 02 2551 801

ТЕТОВО

ЏЕЈЛСАМ   ул. Борис Кидрич бр.91    тел. 044 332 891/070 224 740

БИТОЛА

ТЕХНО ТРЕЈД   ул. Жикица Јовановиќ -Шпанац бр.145   тел. 070 237 457

ШТИП

ЈОЛЕ ДООЕЛ  ул. ЖЕЛЕЗНИЧКА  бр. 16 а  тел. 075 447 232

СТРУМИЦА

ТЕМПЕРА    ул. ЛЕНИНОВА бр.84   тел. 078 412 091

Top